Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.11.2018. Viimeisin muutos 11.3.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Soniteka, [email protected] Jasmo Hiltula.

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jasmo Hiltula, [email protected]

 

3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys). Yrityksen on käsiteltävä henkilötietoja, jotta voi toimittaa tilauksen asiakkaalle.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään 2 vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Sivuilla käytetään evästeitä (cookies) palvelun laadun parantamiseksi ja anonyymiin analytiikkaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan tuotteiden toimittamista varten Sonitekan kumppaniyrityksille, jotka käyttävät tietoja ainoastaan tilauksen toimittamista varten. Muissa, kuin tuotteiden toimittamiseen liittyvissä tilanteissa, ei tietoja luovuteta ulkopuolisille yrityksille.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Palvelimet ovat Englannissa ja Brexitistä riippuen tätä kohtaa joudutaan tarkentamaan, kunhan Brexit ehtoja käydään tarkemmin läpi.

11.3.2020 saakka palvelimet sijaitsivat Yhdysvalloissa, josta ne siis siirrettiin Englantiin.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle ([email protected]). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, yhdessä kuukaudessa.

Valmistaudu todistamana henkilöllisyytesi.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle ([email protected]). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

11. Tietojen säilytysaika

Tilausten tietoja säilytetään 24kk tilauksen tekemisestä, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti.

12. Tietojen luovuttaminen maksutapahtuman yhteydessä

Kun teet tilauksen valiten maksutavaksi Klarnan, ostamiesi tuotteiden tiedot (nimi, hinta, määrä, SKU) lähetetään Klarnalle. Kun maksutapahtuma viimeistellään Klarnan palvelussa, Klarna lähettää laskutus- ja toimitusosoitteesi takaisin verkkokauppaan. Tämä data tallennetaan tilauksen yhteyteen. Maksukorttisi tietoa, luottotilannettasi tai henkilötunnustasi ei toimiteta kaupalle, eikä tallennetut maksutavat välity kaupalle, vaan pysyvät Klarnan palvelussa.